Code of Conduct

Hos Langhoff Promotion A/S sætter vi høje standarder for sikkerhed, kvalitet og integriteten af vores produkter og processer.

CODE of CONDUCT

Hos Conxion sætter vi høje standarder for sikkerhed, kvalitet og integriteten af vores produkter og processer.

Det forpligter vi os til, ved at respektere det enkelte menneskes rettigheder samt miljøet. Download vores Code of Conduct og læs hvordan vi forpligter os til at overholde alle gældende (lokale) love og læs hvordan, vi ønsker at drive forretning på en etisk og ansvarlig måde.

Vi har siden 2011 repræsenteret vores branche i en udvalgt arbejdsgruppe, som etablerer en europæisk branchestandard. Dette er en international arbejdsgruppe bestående af få personer fra fire grossist- og to distributørvirksomheder.

Da vi samtidig i kraft af formandskabet for den globale branchesammenslutning IPPAG, arbejder målrettet på at etablere og indarbejde værktøjer og processer for CSR, er det naturligt, at vores Code of Conduct er standarden for branchen i Europa.

Langhoff Promotion A/S er i august 2013, som den første virksomhed i Danmark blevet auditeret af Bureau Veritas. Resulatet kan rekvireres ved henvendelse hos Søren Langhoff på sl@conxion.dk.

Alt Text